Hittite Food

Türkiye’nin “ilk milli kaz¹ alan¹” unvan¹na sahip, Hitit Medeniyeti’nin önemli merkezlerinden Alacahöyük’te, Ankara Üniversitesince gerçekleºtirilen kaz¹larda ortaya ç¹kan bulgular ¹º¹»¹nda 4 bin y¹ll¹k Hitit yemekleri piºirildi. Mutfak ºefi Ömür Akkor, baz¹ ekmek çeºitleri ile Hitit mutfa»¹n¹n kay¹s¹ ezmesi, salatal¹kl¹ ve nohutlu “beruwa”, “happena”, “kariya” gibi yemekleri, teknolojik alet ve ekipman kullanmadan dönemin imkanlar¹na göre yapt¹. (AA – Anadolu Ajans¹)

https://www.dailysabah.com/food/2015/09/09/archaeological-team-prepares-4000-year-old-hittite-meals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *